Welstandseisen serre en erkers

Een serre of erker in het voorerfgebied of een naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd achtererfgebied moet voldoen aan de volgende eisen: 

  • De serre of erker mag maximaal 0,4 meter hoger zijn dan de hoogte van de 1e bouwlaag.
  • De serre of erker is aangesloten op het hoofdgebouw.
  • De voorzijde van het bouwwerk staat maximaal 1,2 meter voor de voorgevel.
  • De afstand van de voorzijde van het bouwwerk naar het openbaar toegankelijk gebied is minimaal 2 meter.
  • De serre of erker is voorzien van een dak met een hellingshoek van minder dan 15º.
  • De breedte is maximaal 2/3 van de breedte van de gevel.
  • De oppervlakte van alle bijgebouwen is samen niet meer dan 50% van het onbebouwde erf.
  • Het gebruik is gelijk aan het gebruik van het hoofdgebouw.
  • De kozijnen, beglazing en panelen hebben hetzelfde uiterlijk als de bestaande kozijnen, beglazing en panelen van het pand.
  • De buitenzijde van de serre of erker is voor tenminste 65% transparant.

Afwijken van de eisen

Wilt u voor uw serre of erker afwijken van deze eisen? Dan heeft u positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.