werk.nl

Nieuw werk vindt u op werk.nl. U kunt er ook vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. Veel dingen regelt u zelf op werk.nl. Wilt u meer ondersteuning? Kom dan naar het Werkplein bij u in de buurt. Op het Werkplein werken de gemeente en UWV samen. Ook vindt u hier andere organisaties met diensten op het gebied van werk, opleiding en re-integratie.

Uitkeringen

U kunt op werk.nl ook verschillende uitkeringen aanvragen zoals een WW-uitkering, bijstandsuitkering, of IOAW- uitkering.

Veilig inloggen

Wilt u inloggen op de website van werk.nl of het UWV? Dat kon voorheen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw DigiD. Sinds 2020 is daar een stap bijgekomen. Dit maakt het inloggen veiliger.