Maria Duystlaan

De Montessorischool Jan Vermeer aan de Maria Duystlaan is aan vernieuwing toe. Dit geldt ook voor het Zwem- en Squashcentrum aan de Clara van Sparwoudestraat. Zij krijgen allebei een nieuwe plek in het gebied. Het nieuwe zwembad vervangt zowel het Zwem- en Squashcentrum als het Sportfondsenbad aan de Weteringlaan.

Nieuwe plek

De gemeente wil de nieuwe school bouwen op de plek van het Zwem- en squashcentrum. En het nieuwe zwembad op de plek waar nu de school staat. De gemeente maakt hiervoor plannen.

Gebouw Wanneer klaar?
Nieuw schoolgebouw 2022
Nieuw zwembad 2024

Keuze voor de plek

De gemeente heeft gekozen dat het Zwem- en Squashcentrum aan de Maria Duystlaan komt. Het gebied ligt namelijk centraal in de stad. Het nieuwe sportcentrum brengt sport en bewegen op deze plek terug in de stad. En het zorgt voor meer openbaar groen in het gebied.

Ontwikkelplan

De gemeente heeft een ontwikkelplan laten maken. Dit gebeurde samen met Librijn (Jan Vermeerschool), Sportfondsen, Herman Broerenschool, Vestia en DUWO. In het plan staan de ontwikkelingen op de lange termijn. De eerste fase bestaat uit:

  • Bouw nieuwe Jan Vermeerschool met kinderopvang en woningen
  • Bouw sportcentrum (zwembad plus sportaccommodatie en woningen)

Kansen voor de omgeving

De school en het zwembad veranderen van plek. Dit biedt kansen om ook de omgeving te ontwikkelen. Welke kansen dat zijn, onderzoekt de gemeente graag met inwoners en andere belanghebbenden. Zoals schoolbesturen, Sportfondsen Delft, woningcorporaties en ondernemers.

In gesprek met bewoners

In juni 2019 was er een informatieavond. Daarna hebben 54 bewoners van de Maria Duystlaan een vragenlijst ingevuld. De bewoners gaven aan welke onderwerpen zij belangrijk vinden bij de ontwikkelingen in het gebied. Dit zijn groen, wonen, de uitstraling van de gebouwen en verkeer.

Eind oktober 2019 is de gemeente in gesprek gegaan met bewoners. Hierbij ging het om de architectuur, verkeer en parkeren en de inrichting van de openbare ruimte. De gesprekken leverden veel informatie op. Deze heeft de gemeente meegenomen in het ontwikkelplan.

Zie ook

Uw mening
Uw mening