Delft Campus

De gemeente gaat het gebied rond station Delft Campus (voorheen Delft Zuid) de komende jaren ontwikkelen. Om zo de bereikbaarheid, verblijfskwaliteit, uitstraling, mobiliteit, sociale veiligheid en verbindingen in het gebied verbeteren. Ook komen er woningen, voorzieningen en bedrijven.

Stationsgebied Delft Campus 

Het stationsgebied Delft Campus wordt een veilig en modern OV-knooppunt. Dat de TU Delft, Voorhof, Tanthof, Schieoevers en zelfs Midden-Delfland gaat verbinden. De komende jaren ontwikkelt het gebied zich tot een fijne plek waar meer mensen kunnen wonen en werken. Met de bouw van het station begint ook de ontwikkeling van het omliggende gebied. Een omgeving waar voorzieningen en veel duurzame innovaties komen. Zoals slimme mobiliteitsoplossingen.

Woningen en banen

De gemeente wil voor 2040 zo’n 15.000 nieuwe woningen bouwen. En ruimte maken voor 10.000 nieuwe banen. Het college geeft daarom prioriteit aan onder andere het ontwikkelen van gebied Delft Campus. Dit staat in het bestuursprogramma 2018 - 2022.

Gebiedsvisie

De eerste stap is het maken van een gebiedsvisie voor stationsgebied Delft Campus. Dit doet de gemeente samen met gebiedsontwikkelaar BPD. Bij het maken van de visie worden verschillende belanghebbenden betrokken. Zoals NS, ProRail, de aanwezige ontwikkelaars en bewoners in het gebied. De gebiedsvisie is naar verwachting in de zomer van 2021 klaar. De visie is straks de basis voor verdere plannen in het stationsgebied. Waaronder het stationsplein en de Noordkavel.

Noordkavel

De Noordkavel ligt ten noordwesten van station Delft Campus. De gemeente en BPD hebben een intentieovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van deze kavel. Op de Noordkavel komt een gebouw met verschillende functies. Zoals woningen, werkplekken en voorzieningen.

Station van de toekomst

Station Delft Campus wordt het eerste energieneutrale treinstation van Nederland. In 2023 moet het station af zijn. Er komt dan een verdubbeling van het spoor (van twee naar vier sporen). En een nieuw station. Dit wordt een energieneutraal station met een kap met zonnepanelen. Ook komt er een fiets- en voetgangerstunnel.

Fiets verwijderen Kruithuisweg

De trappen vanaf het perron naar het viaduct van de Kruithuisweg zijn weg. Daarom verdwijnen ook de fietsrekken op de Kruithuisweg. Staat uw fiets nog op het viaduct? Haal uw fiets dan voor 28 juli weg. De gemeente brengt de fietsen op 28 juli naar het fietsdepot in Den Haag.

Soms geen treinen

Tijdens het werk zijn er periodes dat er geen treinen kunnen rijden. Dit is nodig om het werk bij of aan het spoor veilig uit te voeren. De periodes dat er geen treinen rijden zijn 's nachts tussen 1.00 en 5.30 uur. Er zijn ook een aantal dagen achter elkaar waarbij er geen treinen rijden. En het werk dag en nacht doorgaat.  

Op de website van de NS en van ProRail ziet u wanneer er werk aan het spoor is. En hoe u met vervangend vervoer kunt reizen.

Nieuwe looproute

De ingang naar de perrons is tijdelijk aan de andere kant van het viaduct. Dus aan de kant van Tanthof. Reizigers die naar het andere perron willen, lopen via het voorplein. En de nieuwe tunnel. Deze situatie  duurt tot eind 2021. Zie de website van ProRail voor meer informatie.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de ontwikkelingen? Stuur een e-mail naar schieoevers@delft.nl.

Kijk mee

Volg het werk rondom het station en kijk mee via de webcam.

Zie ook