Delft Campus

Het gebied rond station Delft Campus (voorheen Delft Zuid) wordt de komende jaren ontwikkeld. De gemeente wil de bereikbaarheid, verblijfskwaliteit, uitstraling, mobiliteit, sociale veiligheid en verbindingen in het gebied verbeteren. Ook komen er woningen, voorzieningen en bedrijven.

Stationsgebied Delft Campus 

Het stationsgebied Delft Campus wordt een veilig en modern OV-knooppunt dat de TU Delft, Voorhof, Tanthof, Schieoevers en zelfs Midden-Delfland gaat verbinden. De komende jaren ontwikkelt het gebied zich tot een fijne plek waar meer mensen kunnen wonen en werken. Met de bouw van het station begint ook de ontwikkeling van het omliggende gebied. Een omgeving waar voorzieningen en veel duurzame innovaties komen. Zoals slimme mobiliteitsoplossingen.

Woningen en banen

De gemeente wil voor 2040 zo’n 15.000 nieuwe woningen bouwen. En ruimte maken voor 10.000 nieuwe banen. In het bestuursprogramma 2018 - 2022 geeft het college daarom prioriteit aan onder andere de ontwikkeling van stationsgebied Delft Campus.

Gebiedsvisie

De eerste stap is het maken van een gebiedsvisie voor stationsgebied Delft Campus. Dit doet de gemeente samen met gebiedsontwikkelaar BPD. Bij het maken van de visie worden verschillende belanghebbenden betrokken. Zoals NS, ProRail, de aanwezige ontwikkelaars en bewoners in het gebied. De gebiedsvisie is naar verwachting in de zomer van 2021 klaar. De visie is straks de basis voor verdere plannen in het stationsgebied. Waaronder het stationsplein en de Noordkavel.

Noordkavel

De Noordkavel ligt ten noordwesten van station Delft Campus. De gemeente en BPD hebben een intentieovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van deze kavel. Op de Noordkavel komt een gebouw met verschillende functies. Zoals woningen, werkplekken en voorzieningen.

Station van de toekomst

Station Delft Campus wordt het eerste energieneutrale treinstation van Nederland. In 2023 moet het station af zijn. Er komt dan een verdubbeling van het spoor (van twee naar vier sporen). En een nieuw station. Dit wordt een energieneutraal station met een kap met zonnepanelen. Ook komt er een fiets- en voetgangerstunnel.

Soms geen treinen

Tijdens het werk zijn er periodes dat er geen treinen kunnen rijden. Dit is nodig om het werk bij of aan het spoor veilig uit te voeren. De periodes dat er geen treinen rijden zijn 's nachts tussen 1.00 en 5.30 uur. Er zijn ook een aantal dagen achter elkaar waarbij er geen treinen rijden en het werk dag en nacht doorgaat.  

Op de website van de NS en van ProRail ziet u wanneer er werkzaamheden aan het spoor zijn. En hoe u met vervangend vervoer kunt reizen.

Nieuwe looproute

Vanaf 17 mei is de ingang naar de perrons aan de andere kant van het viaduct. Dus aan de kant van Tanthof. Reizigers die naar het andere perron willen, lopen via het voorplein. En de nieuwe tunnel. Deze situatie is tijdelijk en duurt tot eind 2021. Zie de website van ProRail voor meer informatie.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de ontwikkelingen? Stuur een e-mail naar schieoevers@delft.nl.

Kijk mee

Volg het werk rondom het station en kijk mee via de webcam.

Zie ook