Visie op de toekomst

Delft is een fijne stad om in te wonen, te werken en te verblijven. De stad en de regio trekken daarom meer mensen aan die hier een baan hebben, komen genieten van de stad of gebruik maken van voorzieningen. Ook veel bedrijven vestigen zich hier omdat ze goed personeel kunnen vinden.

Druk op de stad

Meer mensen betekent ook: meer druk op de stad. Delft moet wat doen om die druk op te vangen. Wil Delft een sterke, gezonde en prettige stad blijven? Dan zijn er meer huizen nodig en moet er ruimte zijn voor bedrijven. Verder moeten we investeren in de kwaliteit van de wijken, de woonomgeving en voorzieningen.

Opgaven

De gemeente heeft de ambitie om in de periode tot 2040 zo’n 15.000 woningen te bouwen en bovendien ruimte te maken voor 10.000 nieuwe banen. De opgaven voor de stad zijn:

Impact

Het is belangrijk om te weten welke plekken het beste zijn om te bouwen en welke aanpassingen nodig zijn in de stad. Dit is nodig om de juiste keuzes te kunnen maken. De gemeente heeft daarom onderzoek laten doen naar de impact van de opgaven voor de stad.