Kabeldistrict Delft

Het Kabeldistrict in Delft wordt getransformeerd  naar een levendige, productieve stadswijk waar werken, wonen, leren en maken samenkomen. Het gebied is onderdeel van bedrijventerrein Schieoevers Noord. In het gebied zijn plannen voor circa 3.200 woningen en 1.250 arbeidsplaatsen. Daarmee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de werk- en woningbouwopgave van de Gemeente Delft en de regio.

Ruimte voor innovatieve maakindustrie

Het Kabeldistrict dient als startpunt van de transformatie van Schieoevers Noord. Het bedrijventerrein biedt  een uitgelezen kans te groeien tot een nieuw stuk stad dat sociaal en cultureel divers is. Het vormt de schakel tussen het stadscentrum en de TU Delft. Centraal in het plan staat de voormalige Nederlandsche Kabel Fabriek. In de lange hallen van het 65.000 m2 grote complex komt innovatieve maakindustrie: een hightech campus voor kennisintensieve en creatieve start-ups, scale-ups en MKB’ers. Wat  op de nabij gelegen TU Delft wordt bedacht, kan hier worden gerealiseerd.

Levendig gemengd stedelijk gebied

In en rond de Kabelfabriek komt werk- en woonruimte voor gezinnen, studenten, kenniswerkers, ondernemers en senioren. Naast koop- en studentenwoningen komen er sociale huur en vrijesectorhuurwoningen in het middensegment. Door het gelaagd mixen van werken en wonen ontstaat een toekomstbestendig binnenstedelijk gebied dat aantrekkelijk is voor nieuwe generaties.

Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit

Het Kabeldistrict in Delft wordt de komende tien jaar geleidelijk getransformeerd. Het gebied ligt vlakbij de binnenstad van Delft en tussen twee grote treinstations, Station Delft Campus en station Delft. Aan de oostzijde van Schieoevers Noord grenst het gebied aan de TU Delft. Er is een directe verbinding met de A4 en A13. Dit zorgt voor een optimale bereikbaarheid van o.a. Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport en Den Haag. In de planvoorbereiding wordt ook veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en slimme mobiliteit om mensen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de wijk te bewegen.

Meer weten?

Amvest en Kondor Wessels Vastgoed ontwikkelen het project. Meer informatie over het kabeldistrict vindt u op de website kabeldistrict.nl.

Uw mening
Uw mening