Asbest verwijderen

Gaat u werkzaamheden uitvoeren aan een gebouw waarin asbest zit? Dan moet u dit vooraf melden bij het Omgevingsloket. Dit geldt voor bewoners en voor bedrijven.

Beschrijving

Meld het werk minimaal 4 weken van tevoren. Verwijdert u als bewoner zelf asbest? Meld dit minimaal 5 werkdagen voordat u begint.

Omgevingsvergunning

Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor monumenten en gebouwen in het beschermd stadsgezicht. Of als dat volgens het bestemmingsplan nodig is.

Wie mag asbest verwijderen?

Laat het asbest verwijderen door een deskundig bedrijf. Als bewoner mag u zelf verwijderen:

  • Geschroefde, hechtgebonden platen met asbest (oppervlakte maximaal 35 m2)
  • Vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest (oppervlakte minder dan 35 m2)

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het veilig verwijderen van asbest contact op met de gemeente. Of kijk op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

Breng afval waar asbest in zit naar de milieustraat (Voltaweg 11). Hier kunt u gratis verpakkingsmateriaal halen. Goed verpakt asbest tot 200 kilo kunt u gratis inleveren.

Vraag en antwoord

Asbest in zeil van de woning

Zit er asbest in het zeil van uw woning? Dan kunt u aan de verhuurder vragen of die het zeil wil laten onderzoeken. Of verwijderen. Als eigenaar van het pand mag u het hechtgebonden zeil zelf verwijderen. Meld dit wel eerst bij de gemeente.

Waarom geen asbest in de vuilcontainer?

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en mag daarom niet in de vuilcontainer. Niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen.

Onzorgvuldig asbest verwijderen melden

Wordt er ergens onzorgvuldig asbest verwijderd? Bijvoorbeeld zonder het dragen van beschermde kleding? Meld dit de gemeente via telefoonnummer 14015.

Asbest in leeg pand

Asbest is een leeg pand hoeft niet altijd gevaarlijk te zijn. Bijvoorbeeld als de platen met asbest nog heel zijn. Er kunnen dan geen asbestdeeltjes wegwaaien waardoor er geen risico is voor de gezondheid. Zijn de platen aan het verweren of laten er stukjes los? Neem dan maatregelen.

Zie ook

Wetten en regels