Ontheffing werkzaamheden gemeentewater

Wilt u baggeren, dreggen of een aanlegplaats maken in openbaar gemeentewater? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente. Een ontheffing vraagt u schriftelijk aan.

Beschrijving

Stuur uw aanvraag minimaal 3 weken van tevoren op. 

Wat is openbaar gemeentewater? 

Al het water in Delft is openbaar gemeentewater. Behalve de Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal. Vraag voor deze wateren toestemming aan bij de Provincie Zuid-Holland.

Kosten 2021

Ontheffingen

  • Veranderingen in, langs of boven openbaar gemeentewater: € 113,90
  • Schade toebrengen aan planten in het water of aan kademuren: € 162,67
  • Baggeren, dreggen of steken in de waterbodem: € 143,70
  • Verandering aanbrengen aan gemeentelijke kaden of bermen: € 143,70

Overslag

Voor eventuele overslag vanaf het water betaalt u ook:

  • Kadegelden voor laden en lossen: € 0,17 per m3
  • Precariobelasting voor het plaatsen van een kraan: € 8,02 per dag