Procedure bouwprojecten

Een appartementencomplex, een blok woningen, een nieuw winkelcentrum of een kantoortoren: vaak zijn het bouwprojecten waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Tijdens het bouwproces komt u een aantal keer in aanraking met de gemeente: voor een vergunning, een wijziging van het bestemmingsplan, een besluit van het college of zelfs van de gemeenteraad.

Helder proces

Voor dit soort grote bouwprojecten heeft de gemeente een helder planproces. Hierin staat welke stappen u achtereenvolgens moet zetten. Het proces laat zien hoe u als initiatiefnemer gezamenlijk met de gemeente optrekt.

Oriëntatiefase

Uw eerste contact met de gemeente kan plaatsvinden via verschillende ingangen. U kent bijvoorbeeld een project- of accountmanager. Heeft u nog geen contactpersoon bij de gemeente? Gebruik dan het contactformulier.

Bouwinitiatieven overleg

Als uw bouwplan niet in het bestemmingsplan past en enig volume heeft, wordt het besproken in het bouwinitiatieven overleg. Hier wordt een eerste beoordeling gemaakt van de haalbaarheid en wenselijkheid van uw plan. De gemeente toetst uw plan onder meer aan het gemeentelijk beleid. Bij een positieve beoordeling zal de gemeente samenwerkingsafspraken met u maken. De eerste stap is de ondertekening van een intentieovereenkomst.

Van intentieovereenkomst naar omgevingsvergunning

In onderstaande folder vindt u informatie over de samenwerking met de gemeente vanaf het moment dat de intentieovereenkomst getekend is. Zoals wat u van de gemeente kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt.

Van anterieure overeenkomst naar start bouw

Na een intentieovereenkomst volgt het opstellen van een anterieure overeenkomst. Wanneer u deze overeenkomst heeft, kan de voorbereiding van het bouwen beginnen. In de folder leest u meer over de stappen die u moet zetten voordat de eerste paal de grond ingaat.

Communicatie met omgeving

Bouwen op plekken waar veel mensen wonen, betekent dat u als ontwikkelaar rekening moet houden met de omgeving. U bent ook verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving om draagvlak voor uw bouwplan te krijgen. Dat kan volgens de spelregels van Delfts Doen. De gemeente kan hierbij ondersteunen.