Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen welstandscommissie):

  • adviseert of een aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet aan de welstandseisen
  • adviseert over stedenbouwkundige plannen en plannen voor het openbaar gebied
  • toetst of een bouwplan voldoet aan de Monumentenwet 

Kwaliteit verbeteren

Het doel van de commissie is om de kwaliteit te verbeteren van bouw- en inrichtingsplannen voor de stad en de openbare ruimte. De commissie is bij de plannen betrokken tot en met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Leden

De commissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen in de architectuur, stedenbouw of monumentenzorg:

  • Jean-Paul Kerstens (voorzitter), architect / stedenbouwkundige
  • Paul Achterberg, landschapsarchitect
  • Iris Thewessen, stedenbouwkundige
  • Joyce van Sprundel, restauratie-architect
  • Herman de Kovel, architect
  • Jan Dröge, monumentendeskundige

De commissie wordt ondersteund door Nicole Verzellenberg en Art Nieuwpoort. U kunt uw vragen stellen via welstand@delft.nl

Vergadering

De commissie vergadert om de 2 weken op donderdag in het stadskantoor (Stationsplein 1). De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om hier bij te zijn. Meldt u zich wel van te voren aan via welstand@delft.nl. In de agenda ziet u de plannen die worden besproken.

Verslagen

Wilt u de verslagen per e-mail ontvangen? Stuur een mail naar welstand@delft.nl.

Zie ook