Nieuwe Plantage

De Nieuwe Plantage is met zijn statige woningen en kenmerkende gevels een rijksbeschermd stadsgezicht.

Ligging

De Nieuwe Plantage met zijn statige woningen ligt aan de noordkant van de binnenstad. De Nieuwe Plantage werd ontwikkeld in de tweede helft van de 19e eeuw, samen met de opkomst van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek.

Zie de plattegrond voor de ligging van het beschermde stadsgezicht. Hier kunt u ook nagaan of een gebouw binnen het beschermde stadsgezicht valt.

Kenmerkende gevels

Kenmerkend voor de Nieuwe Plantage zijn de rijzige gevelwanden aan de noordzijde. Dit is een zichtbare herinnering aan de voormalige deftige stadsgracht die gedempt werd en plaatsmaakte voor een langgerekt plantsoen.

Beschermd stadsgezicht

Vanwege de deftige woningen is de Nieuwe Plantage in 2011 door het Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Omgevingsvergunning

Bent u eigenaar van een pand aan de Nieuwe Plantage? Dan heeft u vanwege de beschermde status meestal een omgevingsvergunning nodig als u wijzigingen aan de buitenkant van uw pand wilt aanbrengen. Dit geldt ook voor panden die geen gemeentelijk of rijksmonument zijn.

Zie ook

Uw mening
Uw mening