TU-Noord

Het rijksbeschermde stadsgezicht TU-Noord is het noordelijke en oudste deel van de tegenwoordige campus van de TU Delft.

Ligging

TU-Noord ligt aan de zuidkant van de historische binnenstad. Dit is grofweg het gebied tussen de Ezelsveldlaan, Julianalaan, Schoemakerstraat, Christiaan Huygensweg en de Michiel de Ruyterweg.

Zie de plattegrond voor de ligging van het beschermde stadsgezicht. Hier kunt u ook nagaan of een gebouw binnen het beschermde stadsgezicht valt.

Speciale karakter

De imposante gebouwen van de toenmalige Technische Hogeschool zijn vanaf ongeveer 1900 tot 1940 gebouwd. Tussen deze gebouwen liggen 2 groene elementen: de Botanische Tuin en het De Vries van Heijstplantsoen. Aan de zuidkant ligt een derde groengebied: de begraafplaats Jaffa met daaromheen het Zuidplantsoen. De afwisseling van grootschalige gebouwen met groene ruimten geeft het gebied zijn speciale karakter.

Beschermd stadsgezicht

Vanwege de bijzondere betekenis is het gebied TU-Noord in 2013 door het Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Omgevingsvergunning

Bent u eigenaar van een pand in het gebied TU-Noord? Dan heeft u vanwege de beschermde status meestal een omgevingsvergunning nodig als u wijzigingen aan de buitenkant van uw pand wilt aanbrengen. Dit geldt ook voor panden die geen gemeentelijk of rijksmonument zijn.

Zie ook

Uw mening
Uw mening