Lening Restauratiefonds Delft

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u voor restauraties en onderhoud een stimuleringslening afsluiten op grond van de regeling 'Restauratiefonds Delft'. De lening vraagt u schriftelijk aan via het aanvraagformulier.

Een lening van het restauratiefonds Delft vraagt u aan bij de gemeente Delft. De gemeente stelt vast welke kosten voor een lening in aanmerking komen. Voor leningen boven de € 10.000 ligt de rente van de lening 4% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. Voor een lagere lening stelt de gemeente het rentepercentage per geval vast.

De looptijd ligt tussen de 5 en 15 jaar, afhankelijk van het geleende bedrag. Meer informatie over de voorwaarden voor de stimuleringslening vindt u in het Infoblad Lening Restauratiefonds Delft.

Waarvoor mogelijk?

U kunt een lening uit het restauratiefonds Delft aanvragen voor:

  • onderhoudswerkzaamheden zoals cascoherstel
  • herstel van monumentale onderdelen
  • regulier onderhoud zoals schilderwerk
  • het toegankelijk en bewoonbaar maken van een leegstaande woning boven een winkel of bedrijfsruimte

Duurzame maatregelen

Voor duurzame maatregelen kunt u ook een lening uit het restauratiefonds Delft aanvragen. U moet dan wel tussen de € 10.000 en € 40.000 investeren aan onderhoud of energiebesparende maatregelen aan uw pand.

Elk monument is uniek

Voor elk monument zijn de stappen om te verduurzamen anders. De ingrepen moeten passen bij het monument. En mogen geen schade veroorzaken. Daarom zijn vaak energieadviseurs nodig die kennis hebben van monumenten. Bij het Nationaal Restauratiefonds kunt u subsidie krijgen voor het laten uitvoeren van een duurzaamheidsonderzoek aan uw monument.

Overige leningen 

Ook de provincie verstrekt leningen met lage rente uit het Cultuurfonds voor Monumenten via het Nationaal Restauratiefonds.

  • Om aanspraak te maken op de lening, moeten de kosten voor restauratie of onderhoud tussen de € 5.000 en € 40.000 liggen.
  • U kunt in 15 jaar maximaal € 40.000 per pand lenen.
  • Na goedkeuring van uw aanvraag door de gemeente, moet u de lening afsluiten bij het SVn.

Vanaf 1 januari 2021 kunt u ook een lening aanvragen om uw monument te verduurzamen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

Let op: lenen kost geld. Aan het afsluiten van een lening bij het SVn zijn kosten verbonden. Er zijn geen kosten voor het indienen van een aanvraag bij de gemeente Delft.

Uw mening
Uw mening