Lening Restauratiefonds Delft

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u voor restauraties en onderhoud een stimuleringslening afsluiten op grond van de regeling 'Restauratiefonds Delft'. De lening vraagt u schriftelijk aan via het aanvraagformulier.

Een lening van het restauratiefonds Delft vraagt u aan bij de gemeente Delft. De gemeente stelt vast welke kosten voor een lening in aanmerking komen. Voor leningen boven de € 10.000 ligt de rente van de lening 4% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. Voor een lagere lening stelt de gemeente het rentepercentage per geval vast.

De looptijd ligt tussen de 5 en 15 jaar, afhankelijk van het geleende bedrag. Meer informatie over de voorwaarden voor de stimuleringslening vindt u in het Infoblad Lening Restauratiefonds Delft.

Waarvoor mogelijk?

U kunt een lening uit het restauratiefonds Delft aanvragen voor:

  • onderhoudswerkzaamheden zoals cascoherstel
  • herstel van monumentale onderdelen
  • regulier onderhoud zoals schilderwerk
  • het toegankelijk en bewoonbaar maken van een leegstaande woning boven een winkel of bedrijfsruimte

De kosten voor isolatie en verbeteringen aan het pand komen niet in aanmerking voor een lening. 

Overige leningen 

Ook de provincie verstrekt leningen met lage rente uit het Cultuurfonds voor Monumenten via het Nationaal Restauratiefonds. Bij herbestemming kunt u als eigenaar ook een lening met lage rente aanvragen bij het Fonds 1818.

  • Om aanspraak te maken op de lening, moeten de kosten voor restauratie of onderhoud tussen de € 5.000 en € 40.000 liggen.
  • U kunt in 15 jaar maximaal € 40.000 per pand lenen.
  • Na goedkeuring van uw aanvraag door de gemeente, moet u de lening afsluiten bij het SVn.

Wetten en regels

Let op: lenen kost geld. Aan het afsluiten van een lening bij het SVn zijn kosten verbonden. Er zijn geen kosten voor het indienen van een aanvraag bij de gemeente Delft.

Uw mening
Uw mening