Monumentale bomen

Bijzondere bomen kunnen een monumentale status krijgen. In Delft staan oude, zeer karakteristieke bomen die zorgen voor een speciale uitstraling van de stad. Oudere bomen zijn vaak beeldbepalend en heel waardevol voor de omgeving waarin ze staan.

Monumentale bomen

Bomen die ouder zijn dan 50 jaar zijn grotendeels aangemerkt als monumentale boom. De gemeente wil deze bomen goed beschermen en ervoor zorgen dat ze behouden blijven voor Delft. Alle monumentale en beeldbepalende bomen in Delft zijn vastgelegd in een lijst.

Wanneer monumentaal of beeldbepalend?

De gemeente kan een boom in de lijst van monumentale bomen opnemen als de boom:

  • minimaal 50 jaar oud is
  • gezond is en na verwachting nog minimaal 10 jaar zal leven
  • een bijzonder waarde heeft door schoonheid, (cultuur)historie of zeldzaamheid
  • het karakter van zijn omgeving bepaalt

Voor beeldbepalende bomen vervalt de leeftijdsgrens van 50 jaar.

Boom aanmelden

Vindt u dat een boom op de lijst van monumentale bomen hoort? Dan kunt u dit bij de gemeente aanmelden. Vermeld hierbij de locatie, de boomsoort en de leeftijd van de boom. Op het formulier kunt u ook aangeven wat de boom volgens u zo bijzonder maakt.

Kappen of snoeien

Als eigenaar heeft u voor het kappen of snoeien van een monumentale boom altijd een omgevingsvergunning nodig. U mag de boom echter niet zomaar kappen. Dit kan alleen wanneer deze zo oud is dat gevaar voor omvallen dreigt. Er geldt dan automatisch een herplantingsplicht.

Subsidie voor onderhoud en snoeien

Als eigenaar van een monumentale boom kunt u voor het onderhoud en snoeien subsidie aanvragen bij de gemeente.

Uw mening
Uw mening