Subsidie onderhoud monumentale bomen

Algemeen

Bent u particulier eigenaar van een monumentale boom? Dan kunt u voor het onderhoud en snoeien subsidie aanvragen. De subsidie vraagt u online aan.

Beschrijving

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Schade door storm, bliksem of ijzel
  • Oorspronkelijke snoeivorm herstellen
  • Snoeien om de boom stabiel te houden
  • Evenwicht tussen kroon, stam en wortels herstellen

Bedrag

De subsidie is maximaal 50% van de gemaakte kosten. Met een maximum van € 1.000 per boom.

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie heeft de gemeente elk jaar € 10.000 beschikbaar. Is het geld op? Dan kunt u geen subsidie meer krijgen.

Besluit en verantwoorden

Zie de pagina Subsidies voor meer informatie over de besluitvorming. En hoe u de subsidie moet verantwoorden.

Voorwaarden

Voorwaarden om subsidie te krijgen:

  • De boom staat op de lijst van monumentale bomen.
  • U laat het werk uitvoeren door een boomverzorgingsbedrijf dat lid is van een erkende beroepsorganisatie.
  • U voert het werk binnen 1 jaar na toezegging van de subsidie uit.

Kosten

Er zijn geen kosten.