Milieuzone

De gemeente Delft wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. De milieuzone ten zuidoosten van de binnenstad draagt hier voor een belangrijk deel aan bij. In dit gebied hebben alleen schone vrachtauto's toegang.

Toegang voor vrachtauto's

De milieuzone geldt voor vrachtauto's met een totaalgewicht van meer dan 3.500 kg. Deze vrachtauto's mogen alleen in de milieuzone rijden als zij:

  • een dieselmotor euroklasse IV of hoger hebben
  • op een andere brandstof dan diesel rijden

Vrachtauto's die hier niet aan voldoen kunnen een boete krijgen.

Controleer uw kenteken

Twijfelt u of uw voertuig in de milieuzone is toegestaan? Voer uw kenteken in op de website van het Expertisecentrum Milieuzones. Hier ziet u meteen of uw vrachtauto in de zone mag rijden.

Dagontheffing

Voldoet uw vrachtauto niet aan de eisen? Dan kunt u een dagontheffing aanvragen.

Kaart