Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoert u gevaarlijke stoffen zoals propaan, vuurwerk en LPG buiten de daarvoor aangewezen route? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Een ontheffing vraagt u schriftelijk aan.

Voorwaarden

  • De gemeente overlegt uw aanvraag met de brandweer voor advies
  • Als leverancier vraagt u de ontheffing aan voordat u de stoffen gaat leveren

Kosten 2022

  • Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen: € 319,80
Uw mening
Uw mening