Geslacht op geboorteakte wijzigen

Bent u ervan overtuigd dat u tot het andere geslacht hoort (transgender)? Dan kunt u het geslacht op uw geboorteakte laten aanpassen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren. U kunt hierbij ook direct uw voornamen laten wijzigen.

Beschrijving

Neem bij de afspraak mee:

  • Geldig identiteitsbewijs 
  • Originele verklaring van een deskundige (niet ouder dan 6 maanden)

Deze verklaring kunt u aanvragen bij:

  • Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VUmc in Amsterdam 
  • Genderteam van het UMCG in Groningen
  • Genderteam van het Curium en LUMC in Leiden
  • Deskundige die door de overheid is aangewezen

Nieuw identiteitsbewijs

Na het wijzigen van uw geslacht is uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs niet meer geldig. Vergeet niet om een nieuw document aan te vragen.

Voorwaarden

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
  • Bent u in het buitenland geboren? Dan moet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag doen.

Kosten

Er zijn geen kosten.

Uw mening
Uw mening