Riolering Hof van Delft

In de wijk Hof van Delft vinden werkzaamheden plaats aan het riool. 

Wat gaat er gebeuren? 

  • Delen van het riool worden vervangen.
  • Voor de afvoer van schoon water komt een nieuw hoofdriool.
  • Als het nodig is worden de huisaansluitingen vervangen. Ook krijgen regenpijpen een aansluiting op het schoonwaterstelsel.
  • In smallere straten komt een drainage die ook aansluit op het hoofdstelsel.

Straat afgesloten

Bij de aanleg van het riool is op 1 of 2 plekken in de wijk een straat afgesloten. Dit is voor maximaal 80 meter. Tijdens de afsluiting zijn er geen andere werkzaamheden in de buurt. Hierdoor is er zo min mogelijk overlast voor het verkeer.

Planning Westerkwartier

Het werk in het Westerkwartier duurt langer. Dit komt omdat de kabels en leidingen voor elektriciteit, water en gas op een andere plek liggen dan gedacht. De aannemer maakt een nieuw ontwerp voor het riool. Vanwege het coronavirus is nog niet bekend wanneer de aannemer het riool gaat vervangen.

Planning Ministersbuurt-Oost

Het werk aan de De Vriesstraat duurde langer dan verwacht. De aannemer heeft daarom de planning voor de overige straten aangepast.

Straten Planning
Van Heemstrastraat Maart - mei 2020
Fransen van de Puttestraat Mei - juli 2020
C. Fockstraat Juni - september 2020
Van Hallstraat Augustus - november 2020

Overige plannen

In de Olofsbuurt Oost, Adriaan Pauwstraat, Van der Heimstraat en het Westerkwartier West wordt ook het riool vervangen. Het werk vindt hier eind 2020 en in 2021 plaats.

Verder zijn er in 2020 kleine werkzaamheden aan gas- en waterleidingen. Stedin en Evides informeren u hier zelf over.

Bericht aannemer

Woont u in een van deze gebieden? Dan krijgt u van de aannemer bericht wanneer het werk in uw straat begint. Dit gebeurt een paar weken van tevoren.

Bijeenkomsten

Voor de start van elk project is er een bijeenkomst voor omwonenden. Uw tips zijn hierbij van harte welkom. Als omwonende krijgt u een brief met een uitnodiging voor deze bijeenkomsten.

Inspecteren

Voordat het graafwerk begint zal een gespecialiseerd bedrijf alle gebouwen in de omgeving inspecteren. Dit bedrijf kan u vragen of zij uw woning mogen bekijken. Tijdens de aanleg van het riool inspecteert het bedrijf ook het werk van de aannemer.

Uw mening
Uw mening