Nieuwbouw scholen

Het aantal leerlingen in de wijk Tanthof is de laatste jaren sterk gedaald. Daarom zijn er minder basisscholen in de wijk nodig. De gemeente en de schoolbesturen hebben dan ook besloten om terug te gaan van 6 naar 3 scholen. Dit maakt de scholen meer levensvatbaar. En het vermindert grootschalige leegstand.

Centrale locatie

De schoolbesturen willen nadrukkelijk 1 centrale locatie voor de 3 nieuwe schoolgebouwen (1-1-1 variant). Op een gezamenlijke locatie kunnen de 3 scholen (Stichting Laurentius, Librijn en SCOD) elkaar versterken en beter de ruimten benutten. Zonder de eigen identiteit te verliezen.

De gemeente steunt de wens van de scholen. Eén centrale locatie is namelijk positief voor de kwaliteit van het onderwijs.

Onderzoek naar de haalbaarheid

De gemeente laat onderzoeken of 1 centrale locatie voor de scholen haalbaar is. Dit gebeurt door een stedenbouwkundig bureau. Het onderzoek gaat over 2 locaties in Tanthof:

  • Locatie aan het Vietnampad
  • Locatie van de kinderboerderij en kindertuinen

Uit het onderzoek kan ook blijken dat beide locaties niet geschikt zijn voor de centrale locatie van de scholen. Het college zal dan opnieuw de andere opties overwegen.

Invalshoeken

Het onderzoek benadert de beide locaties vanuit 3 invalshoeken:

Programma van Eisen De scholen en de kinderboerderij en kindertuinen
stellen een lijst met wensen en lijsten op.
Ruimtelijke inpassing op de locaties Waar kunnen de scholen staan? Wat zijn de kosten?
Wat zijn de effecten van de nieuwbouw op de buurt?
Algemene belang voor de wijk Wat is de meerwaarde van de oude en nieuwe
locaties voor de hele wijk?

In gesprek met de wijk

Er zijn 2 bijeenkomsten geweest met omwonenden van beide locaties. Hierbij hebben zich per locatie 10 mensen aangemeld voor een werkgroep. Eind januari is er een gezamenlijke startbijeenkomst voor beide werkgroepen. Daarnaast is er een werkgroep met de schooldirecties. En een werkgroep met de stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuinen Tanthof en de stichting Kindertuinen Delft.

Besluit over de locatie

Het onderzoek naar de haalbaarheid is naar verwachting aan het eind van het tweede kwartaal van 2020 klaar. Daarna neemt het college een definitief besluit over de locatie. Dit gebeurt op basis van de resultaten van het onderzoek. En na een debat met de gemeenteraad.

Vergunning en bestemmingsplan

Na het definitieve besluit start de voorbereiding voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook volgt er een ruimtelijke procedure. Onder andere voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit duurt minimaal 2 jaar. Als het zover is, kunt u tegen het wijzigen van het bestemmingsplan een zienswijze indienen. En vervolgens bezwaar maken en een beroep instellen. 

Meer informatie

Uw mening
Uw mening