Nieuwbouw scholen

Het aantal leerlingen in de wijk Tanthof is de laatste jaren sterk gedaald. Daarom zijn er minder basisscholen in de wijk nodig. De gemeente en de schoolbesturen hebben dan ook besloten om terug te gaan van 6 naar 3 scholen. Dit maakt de scholen meer levensvatbaar. En het vermindert grootschalige leegstand.

Centrale locatie

De schoolbesturen willen nadrukkelijk 1 centrale locatie voor de 3 nieuwe schoolgebouwen (1-1-1 variant). Op een gezamenlijke locatie kunnen de 3 scholen (Stichting Laurentius, Librijn en SCOD) elkaar versterken en beter de ruimten benutten. Zonder de eigen identiteit te verliezen.

De gemeente steunt de wens van de scholen. Eén centrale locatie is namelijk positief voor de kwaliteit van het onderwijs.

Haalbaarheidsstudie scholen Tanthof

Eind 2019 ging een onderzoek van start over de haalbaarheid van een nieuwe centrale locatie voor de basisscholen in Tanthof. Er is nog geen definitief besluit over een centrale locatie voor de basisscholen in Tanthof. Het bouwprogramma is fors. Locatie Vietnampad valt af en locatie Kinderboerderij wordt nader onderzocht.

De gemeente wil graag samen met de scholen, de stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof en de stichting Kindertuin De Boterbloem onderzoeken of een gezamenlijke groene campus mogelijk is. Dit hangt af of het ruimtelijk en financieel mogelijk is. De conclusie kan zijn dat het niet haalbaar is.

Besluit over de locatie

Het is de verwachting dat uiterlijk 1 maart 2021 het vervolgonderzoek is afgerond. Het college van B&W neemt dan een definitief besluit. De raad beslist uiteindelijk over de wijziging van het bestemmingsplan.

Vergunning en bestemmingsplan

Na het definitieve besluit start de voorbereiding voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook volgt er een ruimtelijke procedure. Onder andere voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit duurt minimaal 2 jaar. Als het zover is, kunt u tegen het wijzigen van het bestemmingsplan een zienswijze indienen. En vervolgens bezwaar maken en een beroep instellen. 

Meer informatie

Uw mening
Uw mening