Nieuwbouw scholen

Het aantal leerlingen in de wijk Tanthof daalt de laatste jaren sterk. In de wijk zijn daarom minder basisscholen nodig. De gemeente en de schoolbesturen hebben dan ook besloten om terug te gaan van 6 naar 3 scholen. Dit maakt de scholen meer levensvatbaar. En het vermindert leegstand.

Centrale locatie

De schoolbesturen willen nadrukkelijk 1 centrale locatie voor de 3 nieuwe schoolgebouwen (1-1-1 variant). Op een gezamenlijke locatie kunnen de 3 scholen (Stichting Laurentius, Librijn en SCOD) elkaar versterken. En beter de ruimten benutten. Zonder de eigen identiteit te verliezen.

De gemeente steunt de wens van de scholen. Eén centrale locatie is namelijk positief voor de kwaliteit van het onderwijs.

Onderzoek groene campus

De bureaus Onix NL en Antea hebben onderzoek gedaan naar de locatie van de kinderboerderij en de kindertuin. De onderzoeken moesten duidelijk maken of een groene campus op deze plek mogelijk is. Met scholen, de kinderboerderij, waterspeeltuin en de kindertuinen.

Geen groene campus met 3 scholen

Op 7 juli 2021 heeft het college besloten dat er vooralsnog geen groene campus in Tanthof komt. Uit het onderzoek van Onix blijkt dat de locatie Abtswoude / Kalfjeslaan ruimtelijk geschikt is. Maar dat de financiële, juridische en planologische risico's op dit moment te groot zijn.

Vervolg

In het najaar van 2021 neemt het college een definitief besluit. Met de schoolbesturen start het college een vervolgproces voor huisvesting van de scholen in Tanthof.

Meer informatie