Nieuwbouw scholen

Het aantal leerlingen in de wijk Tanthof is de laatste jaren sterk gedaald. Daarom zijn er minder basisscholen in de wijk nodig. De gemeente en de schoolbesturen hebben dan ook besloten om terug te gaan van 6 naar 3 scholen. Dit maakt de scholen meer levensvatbaar. En het vermindert grootschalige leegstand.

Centrale locatie

De schoolbesturen willen nadrukkelijk 1 centrale locatie voor de 3 nieuwe schoolgebouwen (1-1-1 variant). Op een gezamenlijke locatie kunnen de 3 scholen (Stichting Laurentius, Librijn en SCOD) elkaar versterken en beter de ruimten benutten. Zonder de eigen identiteit te verliezen.

De gemeente steunt de wens van de scholen. Eén centrale locatie is namelijk positief voor de kwaliteit van het onderwijs.

Haalbaarheidsstudie scholen Tanthof

Eind 2019 startte een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe centrale locatie voor de basisscholen in Tanthof. Er is nog geen definitief besluit over een locatie. Het bouwprogramma is fors. Locatie Vietnampad valt af en locatie Kinderboerderij wordt nader onderzocht.

Onderzoek groene campus

De bureaus Onix NL en Antea hebben onderzoek gedaan naar de locatie van de kinderboerderij en de kindertuin. De onderzoeken moesten duidelijk maken of een groene campus op deze plek mogelijk is met scholen, de kinderboerderij, waterspeeltuin en de kindertuinen.

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek van Onix blijkt dat een groene campus op de plek van de kinderboerderij en de kindertuin mogelijk is. Er zijn verschillende varianten om dit te doen. Het onderzoek van Antea laat zien wat de effecten van de varianten zijn op het verkeer. Hierbij gaat het om de veiligheid in het verkeer, de bereikbaarheid en de parkeerdruk.

Besluit

De werkgroepen voor de nieuwbouw van de scholen hebben de resultaten van het onderzoek ingezien. Ze geven hun reactie op het onderzoek aan het college van B en W. In juni neemt het college een voorlopig besluit over de locatie. Daarna volgt een definitief besluit van de gemeenteraad.

Vergunning en bestemmingsplan

Na het definitieve besluit start de voorbereiding voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook volgt er een ruimtelijke procedure. Onder andere voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit duurt minimaal 2 jaar. Als het zover is, kunt u tegen het wijzigen van het bestemmingsplan een zienswijze indienen. En vervolgens bezwaar maken en een beroep instellen. 

Meer informatie

Uw mening
Uw mening