Stadslab Tanthof

In een speciaal Stadslab Delft (in Tanthof) werken de TU Delft, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de gemeente samen aan de toekomst van Tanthof. Om er aan bij te dragen dat de wijk ook in de toekomst een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te leven.

Doel

In een stadslab werken meerdere partijen samen aan kansen en oplossingen voor stedelijke problemen. Het is een plek waar bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de gemeente de krachten bundelen en gebruik maken van elkaars kennis en expertise.  

Onderzoek

Vanaf januari 2019 is er gestart om deze verbinding tussen onderzoek, advies, beleid, onderwijs en praktijk te gaan versterken.

Eerst vragen studenten en docenten aan bewoners, ondernemers en professionals wat ze nodig hebben in hun wijk. Zo ontstaat een beeld van de thema's die er in de wijk leven.

Deze thema's worden vervolgens vertaald naar onderzoeksvragen of projecten die door een van de opleidingen van de TU Delft, Haagse Hogeschool of Hogeschool Inholland worden opgepakt. Op deze manier helpen zij mee om specifieke vraagstukken in de wijk beter te begrijpen en op te kunnen lossen.  

Denkt u mee?

Met het Stadslab gaan we expliciet op zoek naar de behoeften en opgaves die er bij de bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers leven. Heeft u ideeën of suggesties? Neem dan contact op met Gerben Helleman via gerben.helleman@inholland.nl.

Video