Aanmelden gesprek voor jeugdhulp

Heeft u vragen over het opvoeden of opgroeien van uw kind tot 18 jaar? Dan kunt u uzelf of iemand anders aanmelden bij Delft Support.

Crisisdienst

Is er een spoedeisende situatie waarbij de veiligheid of ontwikkeling van een jongere in geding is? Bel dan de Crisisdienst Jeugd Haaglanden, 070-379 51 60 (lokaal tarief). Voor spoed 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar.

Links

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand.