Aanstelling voor beroepsmatige verkeersregelaars

Algemeen

Bent u voor uw beroep verkeersregelaar bij wegwerkzaamheden of andere tijdelijke verkeersmaatregelen? Dan heeft u hiervoor een aanstelling voor beroepsverkeersregelaars nodig. Als u het verkeer alleen in Delft regelt, vraagt u deze aanstelling aan bij de gemeente.

Beschrijving

Vraagt u de aanstelling voor de eerste keer aan? Stuur dan de volgende bijlagen mee:

  • Getuigschrift opleiding verkeersregelaar (niet ouder dan 6 maanden)
  • Verklaring van uw werkgever waarin staat dat u werkzaamheden gaat verrichten in Delft
  • Verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan 2 maanden)
  • Pasfoto voor de aanstellingspas

Wilt u een eerdere aanstelling verlengen? Stuur dan bij uw aanvraag mee:

  • Verklaring van uw werkgever waarin staat dat u werkzaamheden gaat verrichten in Delft
  • Verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan 2 maanden) 

Meerdere gemeenten

Regelt u voor uw beroep het verkeer in meerdere gemeenten? Vraag de aanstelling dan aan bij het  Verkeerscentrum Nederland.

Hoe lang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 3 weken af.

Aanstellingspas

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u van de gemeente een aanstellingspas. Deze pas is 5 jaar geldig. Daarna kunt u uw aanstelling verlengen.

Aanstelling verlengen

Met het aanvraagformulier kunt u ook uw huidige aanstelling verlengen. Dit kan tot uiterlijk 6 maanden nadat uw pas verlopen is.

Voorwaarden

Om een aanstelling tot beroepsmatige verkeersregelaar te krijgen moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • het examen van de opleiding tot verkeersregelaar hebben gehaald

Kosten

Er zijn geen kosten.

Wetten en regels