Administratief beroep indienen

Algemeen

Heeft u een Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders aangevraagd? Of kwijtschelding voor de kosten van een paspoort, identiteitskaart of huisvestingsvergunning? En wijst de gemeente uw aanvraag af? Dan kunt u administratief beroep indienen als u het hier niet mee eens bent. Dit kan ook als de gemeente uw aanvraag buiten behandeling stelt. Het beroep kunt u online indienen.

Beschrijving

Inloggen doet u met uw DigiD.

10 dagen

U kunt een administratief beroep indienen binnen 10 dagen na de datum die op het besluit staat.

Wat is het?

Bij een administratief beroep beoordeelt de gemeente of het besluit terecht is. Daarna staat het besluit vast. Tegen de uitspraak van een administratief beroep kunt u geen bezwaar meer indienen.

Neem eerst contact op

Neem voordat u een administratief beroep indient eerst contact op met de gemeente. Dit maakt vaak al duidelijk waarom de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk een administratief beroep indienen (niet via e-mail). Stuur uw beroep naar:

College van burgemeester en wethouders
Ter attentie van gemeentedirecteur KCC
Postbus 78, 2600 ME  Delft

Vermeld in uw administratief beroep:

  • Uw naam en adres
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer
  • Datum waarop u het beroep indient
  • Datum van het besluit waartegen u beroep indient
  • Korte beschrijving van het besluit waartegen u beroep indient
  • Reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
  • Uw handtekening

Stuur ook een kopie mee van het besluit waartegen u beroep indient.

Compleet

Zorg dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan kan de gemeente met uw aanvraag aan de slag.