Adresonderzoek

Algemeen

Wilt u iemand laten uitschrijven die niet meer op uw adres woont? Bijvoorbeeld omdat u steeds post krijgt voor oude bewoners? Of omdat iemand zich niet wil uitschrijven? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten.

Beschrijving

Inloggen doet u met DigiD of uw burgerservicenummer.

Wat doet de gemeente? 

De gemeente probeert het woonadres te achterhalen van de persoon die op uw adres staat ingeschreven. Vervolgens kan de gemeente deze persoon uitschrijven of overschrijven naar een nieuw adres. 

Hoelang duurt het?

Het adresonderzoek duurt 6 tot 10 weken. Bij bijzonderheden kan dit langer zijn. Na afloop van het onderzoek ontvangt u bericht over hoeveel personen op uw adres staan ingeschreven.

Kosten

Er zijn geen kosten. 

Uw adres in onderzoek

Zijn uw adresgegevens mogelijk niet juist? Dan start de gemeente een adresonderzoek. U krijgt een brief op de adressen die de gemeente van u kent. Het onderzoek eindigt als u aantoont dat u op het adres woont. Dit kan met:

  • Verklaring van de hoofdbewoner waarin staat dat u op het adres woont, of
  • Recente post op het adres, zoals bankafschriften of huurbetalingen

Ontvangt de gemeente geen reactie van u? Dan schrijft de gemeente u uit op het adres. Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid.