Fraude melden

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert? Bijvoorbeeld met een uitkering, bij het verlenen van zorg of het illegaal verhuren van een woning? U kunt dit online melden. De gemeente start dan een onderzoek.

U kunt uw vermoeden anoniem melden. Wilt u liever een medewerker van de gemeente spreken? Ook dan kunt u anoniem een melding doorgeven. Bel 14015.

Gegevens

Om het vermoeden van fraude zo goed mogelijk te onderzoeken, heeft de gemeente gegevens nodig. Beschrijf in het kort waarom u denkt dat iemand fraudeert. De gemeente behandelt uw informatie altijd vertrouwelijk.

Voorbeelden

Voorbeelden van fraude met een uitkering of toeslagen:

  • Iemand ontvangt huurtoeslag maar woont op een ander adres
  • Iemand heeft niet doorgegeven dat hij of zij is gaan samenwonen
  • Iemand ontvangt een uitkering maar heeft geld of bezittingen
  • Iemand werkt naast een uitkering

Voorbeelden van zorgfraude:

  • Er hoort huishoudelijke hulp of zorghulp te komen maar die zie ik nooit
  • Er komt huishoudelijke hulp of zorghulp, maar ik maak me nog steeds zorgen
  • Iemand ontvangt geld om zorg te betalen, maar heeft geen zorg nodig

Voorbeelden van woonfraude:

  • Iemand verhuurt een woning zonder toestemming van de eigenaar
  • Er wonen meer mensen in een woning dan is toegestaan
  • Er wonen mensen in een bedrijfspand

Afhandeling

Vanwege de privacy mag de gemeente geen informatie geven over het afhandelen van uw melding.

Zie ook