Afhandeling bezwaar

Na het indienen van uw bezwaar ontvangt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Uw bezwaar kan worden afgehandeld via:

  • Adviescommissie voor bezwaarschriften
  • Ambtelijk horen

Adviescommissie voor bezwaarschriften

Deze commissie bestaat uit externe deskundigen die de gemeente advies geven over het besluit op uw bezwaar.

Ambtelijk horen

Een medewerker van het Rechtsbeschermingsbedrijf (RBB) adviseert de gemeente over de beslissing op uw bezwaar. Vaak gaat het hier om eenvoudige bezwaren waar een informele behandeling mogelijk is.

Wilt u liever dat de adviescommissie uw bezwaar behandelt? Dan kunt u dit aangeven. Dit kan alleen voordat het ambtelijk horen heeft plaatsgevonden.

Hoorzitting

Bij de afhandeling van uw bezwaar vindt altijd een hoorzitting plaats. Hierbij kunt u uw bezwaar mondeling toelichten. U krijgt een uitnodiging voor de hoorzitting. Wilt u deze niet bijwonen? Laat dit dan weten als u online een bezwaar indient. Of stuur binnen 2 weken een e-mail naar inforbb@delft.nl.

Hoelang duurt het?

De wettelijke afhandeltermijn van uw bezwaar is:

  • 12 weken bij ambtelijk horen
  • 18 weken bij afhandeling door de adviescommissie