Bezwaar maken

Algemeen

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan raden wij u aan uitleg te vragen bij de gemeente. Meestal maakt dat veel duidelijk. Mocht u het niet eens blijven, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Een bezwaar kunt u online indienen.

Beschrijving

Inloggen doet u met uw DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

Machtigen

Dient u namens iemand anders een bezwaar in? Stuur dan een machtigingsformulier mee.

Andere procedure

Sommige bezwaren lopen via een andere weg:

Schriftelijk

Het is ook mogelijk om schriftelijk (in het Nederlands) een bezwaar in te dienen. Stuur uw bezwaar in een brief per post naar:

Gemeente Delft
Postbus 78, 2600 ME Delft

Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

Vermeld in uw bezwaar:

  • Uw naam en adres
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Datum waarop u het bezwaar indient
  • Datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Korte beschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit
  • Uw handtekening

Stuur ook een kopie mee van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

Voldoet u niet aan de eisen?

Dan kan de gemeente uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’ verklaren. Dit betekent dat de gemeente uw bezwaar niet in behandeling neemt.

Advies

Wilt u weten of het zin heeft om een bezwaar in te dienen? Of wilt u hulp bij het schrijven van een bezwaar? Dan kunt u voor advies terecht bij het Instituut Sociaal Raadslieden

Meer informatie

Wilt u informatie over de afhandeling van uw bezwaar? Neem contact op met het secretariaat van de Adviescommissie voor bezwaarschriften. Bel 14015. Of mail naar inforbb@delft.nl.