Alle speelplekken rookvrij

Henk Dijker weet wat het is om het benauwd te hebben. Dat alle speelplekken in Delft nu rookvrij zijn, is iets waar hij zich met hart en ziel voor heeft ingezet.

Henk Dijker heeft COPD. Bijna veertig jaar lang was hij een roker. En hij heeft in zijn werkzame leven veel met chemicaliën gewerkt. “Ik heb aluminium gegoten – echte rotzooi – en asbest opgeruimd. In die tijd gebeurde dat nog zonder beschermende pakken.” Drie jaar geleden werd hij, op zijn 63e, officieel afgekeurd. Niet alleen moest hij vanwege zijn ziekte stoppen met werken, hij moest ook verhuizen.

Van Wippolder naar Buitenhof

“Anderhalf jaar geleden zijn mijn vrouw en ik in Buitenhof gaan wonen. We hadden al eenenveertig jaar een woning in Wippolder. Maar ik kon geen trappen meer lopen en een traplift was daar niet mogelijk. Hier, op de Reinier de Graafweg, konden we een appartement op de begane grond krijgen. Voor mijn vrouw was het erg moeilijk om na zo’n lange tijd uit Wippolder te vertrekken. Zelf was ik na een week gewend. Alles gelijkvloers, geen trappen. En we kregen snel contact met aardige buren.”

Elkaar helpen

Die contacten werden extra belangrijk voor Henk toen zijn vrouw een half jaar geleden overleed. “Heel moeilijk. We waren al zo lang bij elkaar.” Hij waardeert het dat zijn buren een beetje op hem letten. “Een buurman helpt met de tuin, een buurvrouw bakt soms iets lekkers voor me en een andere buurvrouw heeft de sleutel voor noodgevallen. De betrokkenheid is eigenlijk hetzelfde als ik in Wippolder gewend was.”

Positieve gezondheid

In zijn jeugd was het van een uitgebreide opleiding niet gekomen. Daarom ging hij niet lang geleden terug naar school, om te leren lezen en schrijven. “Onze begeleidster vertelde me dat in Buitenhof het project Positieve gezondheid in de wijk van start ging. Ze zei: is dat niet iets voor jou? Zo ben ik bij het groepje gekomen.”

Gezond opgroeien

Tijdens de besprekingen brachten buurtbewoners hun wensen naar voren. Meer bankjes in de wijk. Minder zwerfafval. “En míjn grote wens: alle speelplekken in Delft rookvrij. Ik heb een kleinzoon van vijf en die zie ik graag gezond opgroeien.” De groep en samenwerkingspartner Reinier de Graaf gasthuis waren unaniem vóór zijn voorstel. De gemeente zorgde daarna voor plaatsing van de benodigde borden. En sinds 1 april is elke speelplek in Delft inderdaad rookvrij.

Alle borden staan er nu

Nu alle borden er staan, hoopt hij vurig dat iedereen zich er ook echt aan houdt. “Tot nu toe heb ik één man terechtgewezen. Hij was met twee kinderen in de grote speeltuin in Buitenhof en zat daar te roken. Toen ik er iets van zei, excuseerde hij zich ervoor dat hij het bord niet had gezien en maakte meteen zijn sigaret uit.”

Heel Delft

Als hij helemaal zijn zin kreeg, zou heel Delft rookvrij worden. “Maar ik weet wat het is om een verstokte roker te zijn. Roken zal altijd wel érgens mogelijk moeten zijn – zolang het maar niet in de buurt van kinderen is.”