Arbeid- en re-integratieplichten bijstand

De arbeid- en re-integratieplichten gelden vanaf de dag dat u een bijstandsuitkering aanvraagt: Dit houdt in dat:

 • u zo snel mogelijk betaald werk vindt door vacatures te zoeken en te solliciteren.
 • u zich inschrijft bij het UWV als werkzoekende.
 • u zich inschrijft bij een of meer uitzendbureaus.
 • u niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats zoekt, maar ook daarbuiten.
 • u bent verplicht werk met een reistijd van 1,5 uur heen en 1,5 uur terug aan te nemen.
 • u, als dit nodig is, verhuist bij een contract van minimaal 1 jaar. Dit moet wel mogelijk zijn voor uw gezin. En uw loon moet zo hoog zijn dat u geen uitkering meer nodig heeft.
 • u met de gemeente een plan van aanpak maakt voor uw re-integratie.

 • u zich aan de afspraken houdt die u met de gemeente of Werkse! maakt. Dat betekent ook dat u komt als de gemeente of Werkse! u vraagt te komen.

 • de gemeente u doorverwijst naar een re-integratiebedrijf. En toezicht houdt op de voortgang. U moet voldoen aan de taaleis om uw kans op werk te vergroten.

 • u verplicht een cursus of opleiding moet volgen als dit nodig is voor uw werk.

 • u op tijd en netjes gekleed en met een verzorgd uiterlijk naar uw sollicitatiegesprek of werk gaat.
 • u geen dingen doet die het krijgen of houden van werk moeilijker maken.

Uitzondering

In sommige situaties hoeft u (tijdelijk) niet te solliciteren. Daar moet u wel toestemming voor ontvangen.

Komt u alle plichten niet na?

Dan kan de gemeente uw uitkering (tijdelijk) verlagen of stoppen. Dit heet een maatregel.

Krijgt u 2 maanden of langer geen uitkering?

Dan kunt u een beroep doen op de inkeerregeling om de maatregel te stoppen. Voor meer informatie neemt u contact op met uw consulent.