Rechten en plichten

U heeft rechten en plichten als u een bijstandstuitkering aanvraagt of ontvangt. Hoe dat zit leest u hier:

Recht op bijstand

Heeft u geen werk en niet genoeg geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. De gemeente moet binnen 8 weken een besluit nemen op uw aanvraag. Doet de gemeente dit niet? Dan heeft u recht op een vergoeding op basis van de wet dwangsom. Let op! Dat kan niet als de vertraging door u komt. 

Heeft de gemeente 4 weken na uw aanvraag nog geen besluit genomen? Dan kunt u een voorschot op een uitkering krijgen.

Gesprek met gemeente? U mag iemand meenemen

Heeft u een gesprek met de gemeente? Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek. U mag zelf weten wie. Neemt u een begeleider mee? Dan kan de gemeente vragen of deze persoon zich wil identificeren.

Gaat het gesprek over een officieel onderzoek naar fraude? Dan mag u ook iemand meenemen naar het gesprek. Alleen als die andere persoon is betrokken in het onderzoek kan dit geweigerd worden. Bijvoorbeeld als die persoon getuige of verdachte is.

Identificatieplicht

U bent verplicht bij ieder contact met de gemeente zich te kunnen identificeren. Neem dus altijd een geldig identiteitsbewijs mee zoals een:

 • Paspoort
 • Identiteitskaart
 • Rechtsgeldig verblijfsdocument

Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs.

Inlichtingenplicht

U moet de gemeente alle informatie geven over uw situatie. Verandert er iets in uw situatie? Geef wijzigingen direct door aan de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan:

 • u gaat werken en ontvangt inkomsten
 • u ontvangt vermogen
 • u wilt een studie volgen
 • u wilt vrijwilligerswerk doen
 • u gaat verhuizen
 • u wilt met vakantie
 • u gaat samenwonen

Geeft u niet op tijd alle veranderingen door? En krijgt u hierdoor teveel geld waar u geen recht op heeft? Dan moet u dit terugbetalen. Daarnaast kunt ook een boete krijgen.

Uw gegevens

De gemeente Delft verwerkt uw persoonlijke gegevens als u een uitkering aanvraagt. Dit is nodig om het recht op een uitkering vast te stellen. En om te kijken of u aan het werk kunt. De gemeente geeft uw gegevens niet door aan iemand anders. Behalve als u daar schriftelijk toestemming voor geeft of als dit wettelijk verplicht is.

Het kan wel zo zijn dat uw gegevens worden vergeleken met bestanden van:

 • UWV
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Belastingdienst en Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

Huisbezoek

Ontvangt u een uitkering of heeft u een uitkering aangevraagd? Dan kunt u een huisbezoek krijgen als daar redenen voor zijn. Tijdens het huisbezoek controleert de gemeente uw woon- en/of leefsituatie.

Met verlof in binnen- en buitenland

Heeft u een uitkering en wilt u verlof aanvragen of heeft u vakantieplannen? Vraag dan op tijd aan bij de gemeente of uw re-integratiebedrijf. U mag 4 weken (28 dagen) per jaar met vakantie. Of om een andere reden naar het buitenland.

Iets terug doen voor uw uitkering

De gemeente kan u vragen om iets terug te doen voor uw uitkering.

Hulp bij het vinden van werk

De gemeente helpt u bij het (opnieuw) vinden van werk.

Loon en uitkering

Gaat u werken en ontvangt u hiervoor loon? Dan moet u dit de gemeente doorgeven. Lees hier alles over loon en uitkering, hoe werkt dat?

Arbeidsplicht en re-integratieplicht

De bedoeling is dat een uitkering tijdelijk is. U moet zo snel mogelijk weer een eigen inkomen verdienen, het liefst door betaald werk. De gemeente helpt u hierbij, maar dat is niet vrijblijvend. Ook hierbij horen verplichtingen. Lees meer over de arbeids- en re-integratieverplichtingen.

Ziek- en betermelden

Volgt u een traject naar werk of sociale activering? Dan zijn er regels voor ziek- en betermelding

Meewerken

De gemeente wil dat u zo snel mogelijk uit de uitkering komt en helpt u daarbij. U moet wel meewerken als de gemeente daar om vraagt. Bijvoorbeeld aan:

 • een (medisch) onderzoek of u kunt werken
 • een oproep voor werk
 • een onderzoek of u nog recht heeft op een uitkering
 • een huisbezoek
 • een onderzoek bij een vermoeden van fraude

Werkt u niet mee? Dan kan de gemeente uw uitkering (tijdelijk) verlagen of stoppen.

Niet genoeg inzet?

U doet alles om te voorkomen dat u in de bijstand komt. Doet u dit niet of niet genoeg? Dan kan het volgende gebeuren:  

 • U krijgt een waarschuwing.
 • U ontvangt tijdelijk een lagere uitkering.
 • U krijgt geen uitkering meer.
 • U krijgt een gedeeltelijke uitkering in de vorm van een lening.

Klacht indienen

De medewerkers van de gemeente doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Dan kunt u klacht indienen.

De gemeente accepteert geen beledigend of agressief gedrag. Als de gemeente het nodig vindt, doet zij aangifte bij de politie. U kunt tijdelijk een lagere uitkering krijgen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan raden wij u aan uitleg te vragen bij de gemeente. Meestal maakt dat een hoop duidelijk. Mocht u het niet eens blijven? Dan kunt u bezwaar indienen.

Wat mag u van de gemeente verwachten?

 • De gemeente komt afspraken met u na.
 • De gemeente is beleefd tegen u.
 • De gemeente houdt rekening met wat u kunt.
 • De gemeente vertrouwt op uw goede wil.
 • De gemeente is duidelijk over uw rechten en plichten.

Wat wordt van u verwacht

 • U komt afspraken met de gemeente na.
 • U bent beleefd tegen medewerkers van de gemeente.
 • U doet wat u kan en zet al uw kennis en vaardigheden in.
 • U vertrouwt op de professionaliteit van de medewerkers van de gemeente.
 • U bent eerlijk over uw situatie.

Meer verordeningen vindt u op de website van de overheid