Attestatie de vita

Algemeen

Een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat iemand in leven is. Een attestatie de vita vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Maak voordat u langskomt eerst een afspraak.

Beschrijving

Neem bij uw afspraak mee:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Brief van uw pensioenfonds of andere uitkerende instantie 

Gebruik in het buitenland

De attestatie de vita is voor gebruik door buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland kunt u een bewijs van in leven zijn aanvragen.

Meerdere talen

Een attestatie de vita is in het Nederlands en het Frans (niet in het Engels). U kunt ook een bijlage ontvangen met uitleg in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, en Turks.

Voorwaarden

  • Een attestatie de vita kunt u alleen aanvragen in de gemeente waarin u staat ingeschreven.
  • U kunt ook een attestatie de vita bij de gemeente aanvragen als u niet in Nederland staat ingeschreven. Maar op dit moment wel in Delft verblijft.

Kosten

Kosten 2024
Attestatie de vita€ 16,60

Gratis attestatie de vita

Heeft u een brief waarin een pensioenfonds of andere uitkerende instantie u vraagt om een attestatie de vita? Dan kunt u met deze brief het uittreksel gratis aanvragen.

Iemand machtigen

In uitzonderlijke gevallen kunt u iemand machtigen om een attestatie de vita aan te vragen. Deze persoon moet dan meenemen:

  • Ingevuld en ondertekend machtigingsformulier
  • Bewijs dat u niet in staat bent om de aanvraag zelf te doen (artsenverklaring, verklaring van instelling enz.)
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Kopie identiteitsbewijs van uzelf
  • Brief van pensioenfonds of andere uitkerende instantie