Bewijs van in leven zijn

Algemeen

Het 'bewijs van in leven zijn' is een uittreksel waarin de gemeente verklaart dat iemand in leven is. Een bewijs van in leven zijn vraagt u online aan. Inloggen doet u met uw DigiD. Een gratis bewijs van in leven zijn kunt u niet online aanvragen.

Beschrijving

Gebruik in het buitenland

Een bewijs van in leven zijn is alleen binnen Nederland te gebruiken. Heeft u het uittreksel nodig in het buitenland? Vraag dan een attestatie de vita aan.

Op bezoek

Vraagt u het uittreksel aan bij de gemeente? Maak eerst een afspraak.

Neem bij uw bezoek mee:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Brief van uw pensioenfonds of andere uitkerende instantie

Machtigen

U kunt ook iemand die meerderjarig is machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen. Deze persoon moet dan meenemen:

  • Ingevuld en ondertekend machtigingsformulier
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Kopie identiteitsbewijs van uzelf
  • Brief van uw pensioenfonds of andere uitkerende instantie

Voorwaarden

Om het uittreksel aan te kunnen vragen, moet u ingeschreven staan bij de gemeente Delft.

Kosten 2023

Bewijs van in leven zijn€ 10,90

Gratis bewijs van in leven zijn

Heeft u een brief waarin een pensioenfonds of een andere uitkerende instantie u vraagt om dit bewijs? Dan kunt u met deze brief het bewijs gratis aanvragen.