Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) op 18 oktober 2022 vastgesteld. Van 22 november 2022 tot en met 2 januari 2023 kon u beroep instellen tegen dit besluit.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) gaat over het bedrijventerrein Schieoevers Noord. De komende jaren verandert dit bedrijventerrein in een gemengd gebied voor werken, wonen en recreatie.

Het nieuwe bestemmingsplan gaat over de eerste twee deelplannen: Kabeldistrict en Nieuwe Haven. Daarnaast vervangt het bestemmingsplan de bestaande geluidzone voor nieuwe geluidregels. Deze regels gelden voor bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven, woningen en andere functies.

Video Schieoevers Noord