Bestemmingsplannen Delft

Gaat u bouwen op een stuk grond? Of een bedrijf of woning maken in een gebouw? Kijk dan eerst in het bestemmingsplan wat de mogelijkheden zijn. Een bestemmingsplan kunt u online inzien. De meeste plannen staan op het Omgevingsloket.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of uitleg over een bestemmingsplan? Maak een afspraak met de gemeente. Als u uw bouwplan wilt laten toetsen, vraag dan een vooroverleg aan.