Uw plan voorleggen aan de gemeente

Algemeen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw gebouw anders gebruiken? Of heeft u met de straat of buurt een plan voor de buitenruimte? En wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? En of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag de gemeente om uw plan te beoordelen in een vooroverleg.

Beschrijving

Doorloop eerst het stappenplan voordat u een vooroverleg aanvraagt. Dit beantwoordt al veel van uw vragen. U kunt daarna ook gerichter vragen stellen zodat de gemeente u beter kan helpen.

Overleg aanvragen

Een vooroverleg vraagt u aan via het Omgevingsloket. Doe eerst de vergunningcheck. Blijkt hieruit dat u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u direct kiezen voor 'Aanvragen en voorbereiden'. Start daarna de aanvraag en vul die zo volledig mogelijk in. Kies bij stap 7 voor 'Conceptverzoek' om een beoordeling van de gemeente aan te vragen.

Bij een vooroverleg hoeft u niet alle informatie in te vullen of bijlagen toe te voegen. Maar hoe meer informatie, hoe beter de gemeente uw plan kan beoordelen.

U kunt het ingediende conceptverzoek later opnieuw gebruiken voor uw definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning. En aanpassen waar dat nodig is.

Meesturen

Stuurde bijlagen mee die voor u van toepassing zijn, zoals:

  • Locatie van het plan
  • Omschrijving van het plan
  • Uitkomsten van het stappenplan
  • Tekening van de situatie (schaal 1:1.000)
  • Schetsplan waaruit duidelijk blijkt wat de bedoeling van het plan is
  • Foto's van de bestaande situatie, omgeving en locatie
  • Als het om een bouwwerk gaat: is het tijdelijk?
  • Is het plan in strijd met het omgevingsplan? Geef aan waarom u hiervan wilt afwijken. En waarom u denkt dat dat ook kan.
  • Foto's van dezelfde plannen in de directe omgeving
  • Voor welstand en/of monumenten: tekeningen (schaal 1:100) en details (schaal 1:5)

Kosten

Voor een vooroverleg betaalt u kosten. Hoeveel hangt af van het gebouw en de omvang van uw plan. En of u ook een beoordeling op welstand wilt.

Kosten 2024

Bestaande woning:

Verbouwen van de woning en/of (ver)bouw van een bouwwerk bij de woning€ 175
Verbouwen van de woning en/of (ver)bouw van een bouwwerk bij de woning
en een beoordeling op welstand
€ 375

Overige gebouwen (nieuwbouwwoning, bedrijfsgebouw enz.):

(Ver)bouw en/of functiewijziging€ 250
(Ver)bouw en/of functiewijziging en een beoordeling op welstand€ 450

Welstand:

Alleen beoordeling op welstand€ 200

Overige plannen:

Initiatieven in de buurt, maatschappelijke initiatieven€ 250

Extra kosten bij vervolgoverleg grote of complexe plannen:

Als een buitenplanse omgevingsactiviteit nodig is, maar geen bindend advies 
van de gemeenteraad
€ 500
Als een buitenplanse omgevingsactiviteit nodig is en een bindend advies
van de gemeenteraad
€ 1.500

Vragen

Wilt u meer informatie? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vooroverleg? Stel uw vraag via het contactformulier.