Betoging of vergadering melden

Algemeen

Wilt u buiten een betoging of vergadering houden? Meld de betoging of vergadering online bij de gemeente.

Beschrijving

Geef bij uw melding een goede beschrijving van de betoging of vergadering. Uw melding is direct te zien in de:

Wanneer melden?

Doe de melding minimaal 4 werkdagen van tevoren. En in ieder geval voordat u de betoging of vergadering bekend maakt aan het publiek.

Waar mogelijk?

In Delft zijn 3 standaard plekken voor een betoging of vergadering:

 • Markt (maximaal 25 tot 50 personen)
 • Stationsplein (maximaal 100 personen)
 • Koningsplein (maximaal 200 personen)

De gemeente bekijkt of de betoging of vergadering veilig is op de plek die u kiest. Ook kan de gemeente u vragen om een veiligheidsplan in te leveren.

Andere plek

Wilt u een betoging of vergadering op een andere plek in Delft? Dan bekijkt de gemeente samen met de politie of deze plek mogelijk is. Dit gebeurt ook als u een looptocht in de stad wilt houden.

Voorschriften

 • U mag geen wegen en/of kruispunten blokkeren.
 • In- en uitgangen van gebouwen mag u niet blokkeren. Een in- of uitgang moet voor iedereen vrij toegankelijk blijven.
 • Spandoeken mogen geen dikke stokken hebben. De teksten op de spandoeken mogen niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.
 • Gebruikt u versterkt geluid? Houd het volume dan op een aanvaardbaar niveau. De politie bepaalt wat aanvaardbaar is.
 • De betoging moet onmiddellijk stoppen wanneer er wanordelijkheden voordoen. Of dreigen voor te doen.
 • Aanwijzingen van de politie, brandweer of gemeentelijk toezichthouder moet u precies en meteen opvolgen.
 • Schade aan eigendommen van de gemeente en/of derden komt geheel voor rekening van de organisator. Voor zover dit redelijkerwijs verwijtbaar is.
 • Laat de openbare ruimte netjes achter. Zoals vrij van papier en afval. Gebeurt dit niet? Dan zal de reinigingsdienst deze werkzaamheden op uw kosten uitvoeren.
 • Ruim weggegooide flyers op.
 • De organisatie voorziet in een herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers.
 • De brief over de betoging die u van de gemeente heeft gekregen moet tijdens de betoging aanwezig zijn. Op het eerste verzoek moet u deze brief  aan de politie, brandweer of gemeentelijk toezichthouder laten zien.