Klein evenement melden

Algemeen

Wilt u een klein evenement organiseren in de openbare ruimte? Dan heeft u geen vergunning nodig als het evenement voldoet aan de voorwaarden. U hoeft het evenement alleen te melden bij de gemeente. Doe dit uiterlijk 3 weken voor de start van uw evenement.

Kaart en kalender

Uw melding komt direct in de Activiteitenkalender. Omschrijf uw melding dus zorgvuldig. Geeft u bij de melding een locatie op? Dan is uw evenement ook te zien op de Activiteitenkaart.

Voorwaarden

U heeft voor uw evenement geen vergunning nodig als deze voldoet aan de voorwaarden:

  • Het evenement duurt niet langer dan 1 dag
  • Het evenement vindt plaats tussen 9.00 en 23.00 uur
  • U belemmert niet de doorgang voor openbaar vervoer en hulpdiensten. Zoals politie, brandweer en ambulance.
  • U plaatst maximaal 2 kleine objecten zoals een partytent. Deze hebben een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object.
  • Er zijn geen professionele podia
  • U maakt geen gebruik van professionele geluidsapparatuur met grote boxen
  • Het geluidsniveau op gevels van omliggende woningen is minder dan 75 dB(A)
  • U maakt geen reclame om bezoekers van buiten aan te trekken

Voldoet uw evenement niet aan deze voorwaarden? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

Verbieden

De burgemeester kan binnen 10 dagen na uw melding besluiten het evenement te verbieden. Bijvoorbeeld als de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Besloten feest

Een verjaardagsfeest in eigen tuin is geen evenement. Een besloten feest voor leden van een vereniging in een kantine of clubhuis ook niet. Dit hoeft u niet te melden bij de gemeente.

Kosten

Er zijn geen kosten.