Bewijs van Nederlanderschap

Algemeen

Het bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het bewijs vraagt u online aan. Inloggen doet u met uw DigiD. Betalen kan via creditcard of iDEAL.

Beschrijving

Het bewijs krijgt u na enkele werkdagen. Dit hangt af van de bezorging van de post.

Wanneer nodig?

Een bewijs van Nederlanderschap heeft u nodig als u in aanmerking wilt komen voor bepaalde beroepen. Zoals een functie in het openbaar bestuur.

Voorwaarden

Een bewijs van Nederlandschap vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt het bewijs zelf aanvragen of hiervoor iemand machtigen.

Kosten 2023

Bewijs van Nederlanderschap€ 10,90

Iemand machtigen

U kunt ook iemand die meerderjarig is machtigen om het bewijs voor u aan te vragen. Deze persoon moet dan meenemen:

  • Ingevuld en ondertekend machtigingsformulier
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Kopie identiteitsbewijs van uzelf