Bijstand en vermogen

Algemeen

Om een uitkering te krijgen mag uw vermogen niet te hoog zijn. Vermogen is spaargeld, maar ook spullen zoals een auto of caravan.

Vermogen

Er is een maximumbedrag dat u aan vermogen mag hebben. Dit zijn de regels voor 2024:

  • voor gezinnen met een bijstandsuitkering € 15.150
  • voor alleenstaanden met een bijstandsuitkering  € 7.575

Erfenis en schenking

Heeft u een uitkering en ontvangt u een erfenis of schenking? Dan moet u dit direct melden bij de gemeente. Door de erfenis kan uw vermogen boven het maximumbedrag uitkomen. En heeft u geen recht meer op een uitkering.  

U heeft weer recht op een uitkering als uw vermogen niet meer te hoog is. U moet netjes met de erfenis omgaan. De gemeente verwacht dat u er alles aan doet om uit de uitkering te blijven. Als de erfenis te snel op is mag de gemeente u een lagere uitkering geven.

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Ja dat kan. U kunt geld erven van iemand die in de bijstand heeft gezeten. Deze persoon kan een bedrag aan spaargeld hebben. De gemeente blijft hiervan af. 

Heeft de persoon die is gestorven nog schulden aan de gemeente vóór zijn overlijden? Dan gaat de gemeente dit verhalen. Ontdekt de gemeente dat er na het overlijden van de persoon ten onrechte of teveel bijstand is verstrekt? Dan kan de gemeente dit ook verhalen.

U kunt ook geld erven dat tijdens het leven van de persoon met bijstand niet als vermogen meetelde. Bijvoorbeeld de waarde van de inboedel of een bedrijfsvermogen. Bijstand kan ook verhaalt worden op de erfenis op iemand die is gestorven.

U moet opletten dat het accepteren van een geldbedrag van iemand gevolgen kan hebben. Zeker als de gever kort daarna een uitkering nodig heeft en dat had kunnen weten.

Ja dat kan. De gemeente kan u verplichten de bijstand tot het maximaal geschonken bedrag terug te betalen.