Bijzondere bijstand, basispakket kleding

Algemeen

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een basispakket kleding online aanvragen.

Let op!

Vraagt u bijzondere bijstand aan en heeft u een partner? Dan moet uw partner de akkoordverklaring invullen. Stuur de verklaring als bijlage mee bij de online aanvraag.

Akkoord voor aanvraag bijzondere bijstand partner

Beschrijving

Noodkleding kunt u aanvragen wanneer u zelf geen kleding meer heeft. Bijvoorbeeld vanwege een crisisopvang in een Blijf van m'n Lijf of bijvoorbeeld door ernstige brandschade.

Basispakket

De gemeente vergoedt een basispakket aan kleding, in ieder geval: twee broeken, rokken of jurken, twee overhemden of blouses, twee sets ondergoed. Eventueel aangevuld met een set nachtkleding, een jas, een paar schoenen.

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

 • € 2.017 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
 • € 1.412 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm? En kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Misschien heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw vermogen en draagkracht.

Hoelang duurt het? 

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Kosten

Het maximale bedrag dat u ontvangt per kledingstuk is voor een: 

 • Broek € 35
 • Rok € 21
 • Jurk € 27
 • Overhemd € 37
 • Blouse € 23
 • Set ondergoed € 15

Noodzaak

Deze vergoeding krijgt u niet als u na een aantal dagen weer over uw eigen kleding kunt beschikken.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende gegevens mee: 

 • de rekening(en) van de kledingstukken
 • mogelijk bewijs van noodzaak (zoals aangifte bij de politie)
 • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen uitkering? Stuur dan de volgende gegevens mee:

 • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
 • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf.
 • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.
 • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft. Dan moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand.

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.