Bijzondere bijstand, extra kosten voor wassen en slijtage van kleding

Algemeen

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor extra wassen en slijtage van kleding online aanvragen.

Beschrijving

U kunt een vergoeding aanvragen als u meer kosten voor vervanging, reiniging en onderhoud van kleding maakt dan normaal. Bijvoorbeeld omdat u gehandicapt of chronisch ziek bent. Maar het kan ook omdat kleding sneller slijt door het gebruik van een prothese of u het meer moet wassen.

Let op: voor deze vergoeding vraagt de gemeente Salude om medisch advies, Dat doet de gemeente om de noodzaak van deze extra kosten per situatie vast te stellen. 

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

  • € 2.017 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.412 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm? En kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw inkomen en situatie. 

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • de rekening van de aangeschafte kleding

  • Geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf.
  • Als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.
  • Als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft. Dan moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Weinig geld? Gemeente helpt! 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.