Bijzondere bijstand, reis- en bezoekkosten

Algemeen

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor reis- en bezoekkosten online aanvragen.

Beschrijving

Wilt u op ziekenbezoek en heeft u daar eigenlijk geen geld voor? Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten voor een ziekenbezoek. U kunt een vergoeding krijgen op basis van de tarieven van het openbaar vervoer.  Hiervoor geldt vaak een minimale afstand van 40 kilometer. Dit is een regeling die u eerst moet aanvragen voordat u een vergoeding bij de gemeente aanvraagt.  

Voor de kosten die uw verzekeraar niet vergoedt, kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. De gemeente vergoedt maximaal het tarief van openbaar vervoer, tweede klas. Als u goedkoper kunt reizen (bijvoorbeeld door met iemand mee te rijden), krijgt u de werkelijk gemaakte reiskosten. 

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

 • € 2.017 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
 • € 1.460 voor alleenstaanden

Partners, ouders of kinderen op bezoek bij patiënt in inrichting buiten Delft.

 • U krijgt een reiskostenvergoeding op basis van het tarief openbaar vervoer. Met een maximum van twee bezoeken per week. Is de patiënt zeer ernstig ziek en moet u deze vaker bezoeken? Dan kunt u een aparte vergoeding krijgen.

Partners, ouders of kinderen die op bezoek gaan bij een gevangene.

 • De vergoeding bedraagt de meerkosten voor vervoer, met een maximum van eenmaal per 2 weken.

Heeft u een hoger inkomen? En kunt u de kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding. Dit hangt af van uw inkomen en situatie. 

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Bewijsstukken

De volgende bewijsstukken zijn nodig: 

 • Bewijsstukken reiskosten ziekenbezoek buiten Delft
 • in inrichting verblijvende personen (geen strafinrichting)
 • reiskosten van de partner, ouder of kind naar inrichting buiten Delft
 • op basis van het tarief openbaar vervoer (mijn ov-chipkaart) 
  frequentie van 2 bezoeken per week (dermate ernstig ziek)
 • geldig legitimatiebewijs 

Bewijsstukken reiskosten bezoek gedetineerd familielid

 • verklaring van de strafinrichting waarin staat wanneer u op bezoek bent geweest
 • bewijsstukken van de reiskosten die u maakt (op basis van openbaar vervoer)
  frequentie is 1 x per 2 weken
 • aan te tonen dat het gaat om partner of kinderen van gedetineerde
 • bij bezoek aan gevangene: verklaring strafinrichting wanneer u op bezoek bent geweest
 • gedetineerd in buitenland? Vergoeding tot Schiphol.
 • geldig legitimatiebewijs

Extra bewijsstukken als u geen bijstandsuitkering heeft:

 • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
 • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
 • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
 • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen. Dan moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.