Bodem saneren

Bodemverontreiniging kan verschillende oorzaken hebben. Zoals een lekkende ondergrondse olietank. Of door het gebruik van verontreinigd ophoogmateriaal in met name oudere wijken. Er kunnen ook verontreinigingen in de grond zitten van bedrijven die er vroeger stonden.

Ernstige verontreiniging

Wilt u bouwen of graven in de grond? En blijkt uit een bodemonderzoek dat de grond of het grondwater ernstige verontreiniging heeft? Dan moet u eerst zorgen voor een saneringsplan.

Omgevingsdienst Haaglanden

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden kunt u uw saneringsplan indienen. U kunt pas aan de slag nadat de Omgevingsdienst uw plan of melding heeft goedgekeurd.

BUS-saneringen

Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een landelijke regeling voor eenvoudige saneringen. Maakt u van deze regeling gebruik? Dan moet u voor de sanering een melding doen bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Verder moet u na het saneren een evaluatieverslag indienen.

Meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor BUS-saneringen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Voor het melden van overige saneringen kunt u direct contact opnemen met de Omgevingsdienst Haaglanden.