Bodemonderzoek

In Delft kan de grond verontreinigd zijn. Daarom is het verstandig en soms zelfs verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de grond en het grondwater.

Wanneer nodig?

In de volgende situaties moet u meestal een bodemonderzoek laten uitvoeren:

  • U vraagt een omgevingsvergunning voor bouwen aan
  • U koopt of verkoopt een stuk grond
  • U wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik van de grond (AP04-keuring of partijkeuring)
  • U voert civieltechnisch graafwerk uit in de grond
  • U vermoedt verontreiniging in de grond

Bodeminformatie bij gemeente

De gemeente heeft veel rapporten over de bodem. Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Kijk dan eerst of de gemeente al bodeminformatie over uw grond heeft.

Bodemonderzoek uitvoeren

Heeft de gemeente geen bodeminformatie over uw grond? Laat dan zelf een onderzoek uitvoeren. Controleer of het onderzoeksbureau met erkende veldwerkers werkt. Meer informatie over kwaliteitseisen voor bodemonderzoek vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Soort onderzoek

Meestal is een verkennend bodemonderzoek voldoende. Bijvoorbeeld als uit dat onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de bodem goed genoeg is voor het huidige of toekomstige gebruik. Komt de bodemverontreiniging boven de vastgestelde norm uit? Dan kan een vervolgonderzoek nodig zijn. 

Kosten

De kosten van een bodemonderzoek hangen af van de grootte van het stuk grond. Maar ook van de aanleiding van het onderzoek en de nodige onderzoeksstrategie. Daarnaast verschillen de prijzen per onderzoeksbureau. Het is verstandig om meerdere offertes aan te vragen.

Vragen

Twijfelt u of voor uw situatie een bodemonderzoek nodig is? Neem dan contact op met de gemeente. Stel uw vraag via het contactformulier.