Bodemonderzoek

In Delft kan verontreinigde grond zijn. Daarom is het verstandig en soms zelfs verplicht om een bodemonderzoek uit te voeren. Een bodemonderzoek gaat over de kwaliteit van de grond en het grondwater. Een bodemonderzoek kunt u nodig hebben bij:

  • Omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen
  • Stuk grond kopen of verkopen
  • Bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing vaststellen
  • Mogelijkheden bepalen voor hergebruik van de grond (AP04-keuring of partijkeuring)
  • Civieltechnische werk in de grond
  • Vermoeden van ecologische, humane of verspreidingsrisico's

Bodeminformatie bij gemeente

De gemeente heeft veel rapporten over de bodem. Laat u een bodemonderzoek uitvoeren? Vraag dan eerst bij de gemeente of er als gegevens over uw perceel zijn. Dit kan via het contactformulier.

Bodemonderzoek uitvoeren

Heeft de gemeente geen bodeminformatie over uw perceel? Laat dan zelf een bodemonderzoek uitvoeren. Controleer of het onderzoeksbureau met erkende veldwerkers werkt. Dit kunt u nagaan op de website van Rijkswaterstaat. Is de persoon die het onderzoek doet geen erkende veldwerker? Dan mag de gemeente het bodemonderzoek niet accepteren.

Soort onderzoek

Een eerste onderzoek is meestal een verkennend bodemonderzoek. Blijkt hieruit dat de kwaliteit van de bodem goed genoeg is voor het huidige gebruik? Of waarvoor u de bodem wilt gebruiken? Dan is een vervolgonderzoek niet nodig. Komt de bodemverontreiniging boven de vastgestelde norm uit? Dan kan een vervolgonderzoek nodig zijn om te bepalen hoeveel verontreiniging er is. 

Kosten

De kosten van een bodemonderzoek hangen af van de grootte van het perceel. En de inschatting van de verontreiniging. Ook verschillen de prijzen per onderzoeksbureau. Het is verstandig om meerdere offertes aan te vragen.