Bodemenergie

Met bodemenergie kunnen we gebouwen op een duurzame manier verwarmen en koelen. Het systeem gebruikt in de zomer winterkou om te koelen. En in de winter zomerwarmte om te verwarmen. De kou en warmte zitten opgeslagen in de bodem. Hierdoor zijn de jaarlijkse kosten voor gas en energie lager. En is er minder CO2-uitstaatoot dan bij bijvoorbeeld een CV-installatie.

Er bestaan open en gesloten systemen voor bodemenergie. Beide werken met een warmtepomp. 

Open systemen

Bij energieopslag met een open systeem zit de warmte en kou opgeslagen in een aquifer. Dit is een watervoerend pakket in de bodem. In de zomer komt koud grondwater uit de koude bron om te koelen. Het opgewarmde water gaat daarna terug in de warme bron. En in de winter andersom. Veel gebruikte namen voor open systemen zijn:

  • Warmte- koudeopslag (WKO)
  • Koude- warmteopslag (KWO)

Een open systeem is te gebruiken vanaf ongeveer 50 woningen en bijvoorbeeld een klein gebouw.

Gesloten systemen

Een andere techniek om energie uit de bodem te halen is via een gesloten systeem. Dit systeem gebruikt geen grondwater. In de grond zitten een of meer lussen die door geleiding warmte of kou onttrekken. Een andere naam voor een gesloten systeem is bodemwarmtewisselaar. Een gesloten systeem is ook te gebruiken bij individuele woningen.

Is bodemenergie iets voor mij?

Op de website WKO-tool kunt u eenvoudig zien of bodemenergie voor u mogelijk is. Geef uw adres op en geef aan om wat voor gebouw het gaat. U krijgt dan een eerste schatting of een systeem van bodemenergie voor u haalbaar is. Deze schatting houdt rekening met uw behoefte aan warmte en kou. Maar ook met de bodemopbouw en bestaande regel. Ook ziet u hoelang het duurt voordat u de kosten van het systeem heeft terugverdiend.