Regels voor bodemenergie

De regels voor open en gesloten systemen voor bodemenergie zijn grotendeels hetzelfde. De systemen moeten aan bijna dezelfde soort eisen voldoen. Zoals een rendementseis en maximale retourtemperatuur. Voor open systemen staan deze regels in de vergunning. Voor gesloten systemen gelden automatisch de algemene regels. Deze algemene regels vindt u in het:

  • Activiteitenbesluit (voor inrichtingen, in artikel 3.161h t/m 3.16p)
  • Besluit lozen buiten inrichtingen (voor niet-inrichtingen, in artikel 3a.1 t/m 3a.10)

Regels van vóór1 juli 2013

Heeft u een gesloten systeem van vóór 1 juli 2013? Dan gelden de meeste algemene regels niet. Wel geldt een eis voor de beëindiging van het systeem. U hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen. Maar melden kan wel. En is ook verstandig. Een melding beschermt uw systeem namelijk tegen negatieve invloeden van andere bodemenergiesystemen.

Melden of vergunning aanvragen

Voor open systemen heeft u een vergunning van de provincie nodig. Heeft u een gesloten systeem met een bodemzijdig vermogen groter dan 70 kW? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Kleinere gesloten systemen moet u officieel melden bij de gemeente. Maar ligt een klein systeem in een interferentiegebied? Dan moet u ook voor dit systeem een vergunning aanvragen.

Melden of een vergunning aanvragen doet u bij:

Interferentiegebied

Bodemenergiesystemen hebben thermische invloedsgebieden. Dat zijn relatief koude of warme zones in het grondwater. Deze zones zijn er omdat water van een bodemenergiesysteem een andere temperatuur heeft dan de natuurlijke bodemtemperatuur.

Zijn er twee of meer bodemenergiesystemen dicht bij elkaar? Dan is er het risico dat thermische invloedsgebieden elkaar overlappen (interferentie). Interferentie tussen thermische gebieden van verschillende temperatuur is ongewenst. Omdat een zone dan zowel afkoelt als opwarmt. Dit vermindert het rendement van de bodemenergiesystemen.

Het risico dat thermische invloedsgebieden elkaar overlappen is groter als bodemenergiesystemen dichter bij elkaar liggen. Dus bij drukte in de ondergrond. Komen er meerdere systemen in een beperkt gebied? Dan kan dat alleen als de systemen slim ten opzichte van elkaar komen te liggen.

TU Delft en Nieuw Delft

De gemeente heeft de ‘Verordening gesloten bodemenergiesystemen' vastgesteld. De verordening geldt voor de gebieden in Delft waar de kans groot is op drukte in de ondergrond. Dit is in het TU-gebied en Nieuw Delft. Er zijn daar al meer bodemenergiesystemen. En in de toekomst komen er nog meer bij. De verordening en de beleidsregeling zorgen voor optimale benutting van de ruimte in de ondergrond. En voorkomt verkeerd gebruik van gesloten bodemenergiesystemen.