Bouwoverlast melden

Heeft u last van bouw- of sloopwerkzaamheden in uw buurt? Bijvoorbeeld als het te veel geluid of trillingen veroorzaakt. Of als het werk te lang doorgaat. Vindt u dat er achterstallig onderhoud is bij een woning? Of is het gebruik van een gebouw in strijd met het bestemmingsplan? Dit kunt u doen.

Ga in gesprek

Neem contact op met degene die de overlast veroorzaakt. Een goed gesprek en begrip voor elkaar lost al veel op. Vaak is de veroorzaker zich ook niet bewust van de overlast. Tips voor een gesprek:

  • Zoek een rustig moment voor het gesprek.
  • Bedenk van tevoren ook oplossingen.
  • Blijf redelijk en heb begrip voor de situatie van de ander.
  • Probeer samen tot afspraken te komen.
  • Schakel eventueel een bemiddelaar in.

Helpt dit niet en bent u huurder van een woning of bedrijf? Neem contact op met uw verhuurder en vraag wat zij voor u kunnen doen.

Melding doen

Bij sommige overlast lukt het niet om dit samen in goed overleg op te lossen. In dat geval kunt u de overlast online melden bij de gemeente. Dit kan anoniem.

Hoelang duurt het?

Hoeveel tijd er nodig is om uw melding af te handelen hangt erg af van het soort melding. De gemeente streeft ernaar om binnen 2 weken op uw melding te reageren.

Verzoek voor handhaven

Lost uw melding de overlast niet op? Dan kunt u de gemeente verzoeken om te handhaven. Dit kan niet anoniem. De gemeente moet namelijk weten wie het verzoek doet. Houdt u er rekening mee dat uw verzoek ook bekend kan worden bij degene waarover u klaagt.