Collecte melden

Algemeen

Wilt u geld of goederen inzamelen of donateurs werven? Dan moet u dit uiterlijk 15 werkdagen van tevoren melden bij de gemeente.

Beschrijving

Dit geldt ook voor het tegen betaling aanbieden van goederen of diensten. Of waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat.

Kalender en kaart

Uw melding komt direct in de activiteitenkalender. Omschrijf deze dus zorgvuldig. Geeft u een locatie op? Dan is uw melding ook zichtbaar op de activiteitenkaart.

Periode van collecteren

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt elk jaar een rooster op wanneer de grote landelijke fondsen kunnen collecteren. In die periodes mag u niet collecteren.

De vrije periodes daartussen zijn beschikbaar voor andere instellingen. Per dag mag er maar 1 instelling collecteren. In de activiteitenkalender ziet u of een andere instelling een vrije periode heeft gereserveerd.

Voorwaarden

Om te mogen collecteren, moet u voldoen aan de voorwaarden voor collecteren.

Extra regels

Voor de openbare orde en veiligheid kan de gemeente extra regels voorschrijven. Of de collecte verbieden. In dat geval neemt de gemeente binnen 5 werkdagen na uw melding contact met u op.

Kosten

Er zijn geen kosten.