Computerregeling aanvragen

Algemeen

Helaas hebben niet alle kinderen een (goede) computer. Als u een bijstandsuitkering of laag inkomen heeft, kan de gemeente u helpen met de computerregeling. De computerregeling vraagt u online aan.

Beschrijving

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een computer of laptop aanvragen. Maar ook randapparatuur, zoals een toetsenbord, printer of muis.

Voor wie?

De computerregeling geldt voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen vanaf groep 5 van de basisschool. En voor kinderen tot 18 jaar die op de middelbare school (vwo, havo, vmbo of mbo) zitten.

Traject naar werk

Volgt u een traject naar werk waarmee u straks een baan vindt in de administratie en of automatisering? Informeer naar de mogelijkheden bij uw werkconsulent.

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Schriftelijk

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag met spoed af. Het is daarbij belangrijk dat u de gevraagde gegevens meestuurt. Als u dit niet doet, kan uw aanvraag vertraging oplopen.

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen inclusief vakantiegeld niet hoger is dan:

  • € 2.243 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.570 voor alleenstaanden

Kosten

Vergoeding

U krijgt een vergoeding voor de aanschaf van een computer en de normale randapparatuur zoals een printer. U ontvangt een bedrag van maximaal € 500. U hoeft het bedrag niet terug te betalen. De vergoeding is per gezin en krijgt u één keer in de 4 jaar.

Vooraf betalen

Moet ik de kosten voor de computer eerst zelf betalen? Nee, u krijgt het aangevraagde bedrag tot het voor u geldende maximum vooraf overgemaakt. 

Rekening indienen

Het aankoopbewijs van de computer moet u binnen 2 maanden indienen bij de gemeente.

Vraag en antwoord

Ik heb 4 kinderen die allemaal een computer nodig hebben. Kan ik voor alle 4 de kinderen gebruikmaken van de computerregeling?

Nee, de vergoeding is per gezin en krijgt u één  keer in de 4 jaar.

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.